موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- گزارش استنادی نشریات
گزارش استنادی نشریات ۲۰۱۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یکی از دغدغه‌های نویسندگان و پژوهشگران، همواره انتخاب نشریات مناسب برای ارسال مقالات است. از آنجاکه بسیاری از تبلیغات موسسات سودجو باعث گمراهی پژوهشگران در این زمینه می‌شود، موسسه انتشارات پژوهشی آفرند، آخرین لیست منتشرشده توسط تامسون رویترز (۵ آگوست ۲۰۱۵) که مربوط به نشریات در سال ۲۰۱۴ است را به شما عرضه می‌کند. در این لیست که از اینجا قابل دسترسی است، آخرین فهرست نشریات موجود در پایگاه ISI به همراه ضریب تاثیر (Impact Factor) آنها قابل مشاهده است.

نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.139.46.fa
برگشت به اصل مطلب