موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- ارتقای سیستم اجرایی نشریات
قرارداد سطح سه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

موسسه انتشاراتی آفرند خدمات ارتقای سیستم اجرایی را در قالب قرارداد سطح سه به نشریات ارایه میدهد. عمده مشکلات نشریات پژوهشی عدم بهرهگیری از سیستم حرفهای اجرایی است که موجب اختلال در روند منظم کار نشریه و بعضاً اعمال نظراتی میشود که قوانین اخلاق نشر را با چالش مواجه میسازد. این قرارداد نیز همچون قرارداد سطح دو مشمول تضمین ورود به نمایهها نیست و صرفا مدیریت حرفهای نشریه را تضمین مینماید (فرم خام قرارداد سطح سه).

راه‌اندازی سایت نشریه 

نرم‌افزار مدیریت الکترونیک نشریات یکتاوب به عنوان قوی‌ترین و بهترین نرم‌افزار بومی، زمینه انتشار حرفه‌ای نشریه و ورود آن به نمایه‌های معتبر را فراهم می‌نماید.


مدیریت الکترونیک نشریات

اداره وبگاه اختصاصی هر نشریه و مدیریت الکترونیک فرآیندهای مربوط به دریافت، گردش و پذیرش مقالات در قالب مدیریت الکترونیک به نشریات ارایه می‌شود که می‌تواند هزینه‌های اجرایی و کارمندی نشریات را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در این خدمت، نشریه به‌صورت کاملاً الکترونیک و حرفه‌ای در محل "دفتر نشریات آفرند" اداره می‌شود که شامل خدمات زیر است:

  - انجام کلیه فرآیندهای مدیریت الکترونیک نشریه

  - بررسی ساختاری اولیه مقالات برای انطباق با فرمت نشریه

  - دریافت مقالات از نویسندگان

  - گردش مقالات بین سردبیر، داوران و نویسندگان

  - انتشار الکترونیک مقالات پذیرفته‌شده

نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.61.17.fa
برگشت به اصل مطلب