موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- ارتقای کیفیت علمی نشریات
قرارداد سطح دو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

قرارداد سطح دو موسسه انتشارات پژوهشی آفرند تنها شامل ارتقای سطح کیفی مقالات نشریات علمی- پژوهشی و ترویجی است. این ارتقا با کمک ارتقای سطح داوری و ارتقای سطح ویرایشی مقالات پذیرفته برای انتشار صورت می‌گیرد. برای نشریاتی که تعداد ورودی مقاله زیادی دارند تمرکز بیشتر بر کیفیت داوری و برای نشریات نوپا که تعداد ورودی مقاله اندکی دارند تمرکز بر ویرایش ساختاری و روش‌شناختی مقالات پس از تایید سردبیر و هیات تحریریه است (فرم خام قرارداد سطح دو). نشریات باید به این نکته توجه داشته باشند که قرارداد سطح دو مشمول تضمین برای ورود به نمایه‌ها نیست و تنها کیفیت مقالات را ارتقا می‌دهد.

خدمات داوری

دلیل اصلی عقب‌ماندگی زمانی و تاخیر در انتشار نشریات علمی- پژوهشی، زمان‌بر بودن فرآیند داوری و عدم همکاری مناسب داوران به دلیل مشغله کاری زیاد است. موسسه دانش آفرند با داشتن کادری مجرب در زمینه داوری ساختاری، داوری متدولوژیک و داوری‌های تخصصی آمادگی دارد تا خدمات داوری را به نشریات در هر حوزه موضوعی ارایه دهد.

 

آماده‌سازی مقالات پذیرفته‌شده برای انتشار 

پس از اتمام مرحله گردش مقالات توسط کارکنان نشریه و دریافت متن اصلاح‌شده از نویسنده، این مقالات به موسسه ارسال شده و برای چاپ براساس جزئیات لازم بازنویسی و ویرایش خواهند شد تا با استانداردهای مقاله پژوهشی تطبیق داده شوند. این مرحله توسط مجموعه‌ای از ویراستاران و نیروهای متخصص دنبال می‌شود و نیازمند همکاری نویسنده مقاله برای بازیابی اطلاعات مخدوش یا ضروری و شامل ۱- اصلاح عنوان، فرمت نام نویسندگان و وابستگی‌ها؛ ۲- ویرایش و اصلاح ادبی چکیده فارسی و انگلیسی؛ ۳- ویرایش و اصلاح ادبی متن مقاله؛ ۴- ویرایش و اصلاح جداول و نمودارها براساس فرمت نشریه؛ ۵- اصلاح و بازنویسی منابع؛ ۶- انطباق کلی مقاله با منطق نگارش مقالات پژوهشی؛ است.

 

 

  موسسه انتشارات پژوهشی آفرند؛ یاری‌رسان نشریه شما در تمام مراحل ویرایش و ارتقای کیفی مقالات

نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.62.14.fa
برگشت به اصل مطلب