موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- نمایه‌سازی نشریات
قرارداد سطح یک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

ورود به نمایه‌های معتبر کیفی بین‌المللی، هدف غایی هر نشریه پژوهشی است. برای این منظور موسسه انتشاراتی آفرند قرارداد سطح یک را پیشنهاد می‌نماید که شامل مدیریت اجرایی و ارتقای ویرایشی مقالات است و دارای تضمین ورود به نمایه‌هاست. البته در این خصوص شرایط سختی بر نشریه حاکم خواهد بود که امکان هرگونه اعمال نفوذ را از دست‌اندرکاران نشریه سلب می‌کند و نشریه عملاً به‌صورت مستقل اداره می‌شود. هزینه این نوع قرارداد با توجه به تناوب انتشار و زبان نشریه متفاوت است (فرم خام قرارداد سطح یک). 

نمایهسازی نشریات فارسی در تامسون-رویترز (ISI) و اسکوپوس 

موسسه دانش آفرند برای اولین بار در ایران خدمات نمایه‌سازی در نمایه‌های معتبر بین‌المللی را با کمترین قیمت به نشریات فارسی‌زبان در هر حوزه موضوعی ارایه می‌نماید. نشریات فارسی‌زبان می‌توانند با پرداخت هزینه تبدیل مقالات دو سال گذشته و یک سال پیش رو به فرمت چکیده گسترده (1000کلمهای)  آفرند، وارد نمایه‌های معتبر بین‌المللی اسکوپوس و تامسون-رویترز شوند.

نمایه‌سازی نشریات انگلیسی در PMC

نشریات دارای تمام‌متن انگلیسی یا نشریاتی که موسسه دانش آفرند برای آنها فرمت چکیده گسترده 1000کلمه‌ای انگلیسی تهیه می‌نمایند می‌توانند از خدمات xml تمام‌متن موسسه بهره‌مند شوند. هزینه آماده‌سازی این فرمت به ازای هر مقاله 150هزار تومان و در مجموع برای بسته 50 مقاله‌ای لازم برای نمایه‌سازی 7/5 میلیون تومان  است. هزینه رساندن نشریه به حداقل لازم برای اقدام به نمایه‌سازی براساس وضعیت هر نشریه تعیین می‌شود. در صورتی که نشریات برای تهیه مداوم فرمت xml تمام‌متن و ارسال آن برای نمایه PMC قرارداد بلندمدتی با موسسه منعقد نمایند می‌توانند از تخفیف ویژه بسته 50تایی نیز بهره‌مند شوند.

ارایه شناسه DOI

خصوصیت جانمایی "شناساگر شئ دیجیتال"، استفاده از آن را به‌منظور کمک به دسترسی آسان‌تر و جلوگیری از مفقودشدن اطلاعات ارزشمند در فضای اینترنت بسیار رایج کرده است. یکی از زمینه‌های بسیار پرکاربرد این نشانگر، جانمایی مقاله‌های نشریات و فصل‌های کتاب‌های، علمی و دانشگاهی است. موسسه دانش آفرند شناسه DOI برای مقالات نشریات دانشگاهی را به قیمت 5 دلار برای هر مقاله ارایه می‌دهد. با توجه به تعداد مقالات حداکثر تا 20% تخفیف برای نشریات در نظر گرفته می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.63.16.fa
برگشت به اصل مطلب